..
Konusu:

Bilgi mutluluğa zarar verebilir mi?


 Yazar Rumuz: kısa5976

 Eser Sıra Numarası: 210226eser06


En Yakın Düşman, En Uzak Dost: Bilgi

            Bilgi ile mutluluk arasında mutlaka bir ilişki vardır. Fakat, bu ilişkiyi incelemeye başlamadan önce bilginin ve mutluluğun ne olduğunu anlamak gerekir. Bilgi TDK’nin tanımına göre, “insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü”dür. Hazır bilgiye öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile ulaşılabilinir. Bir de üretilen bilgi vardır. Düşünme ile de hazır bilgilerden yenileri elde edinebilinir. Peki, bilgi mutluluğa nasıl etki edebilir? Mutluluk da sözlük tanımına göre “bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu”dur. Bilgi, kendisinin ve mutluluğun çeşitlerine göre farklı yollardan mutluluğa etki edebilir. Bilgi, yeni özlemler yaratabilir ve o özlemlere ulaşmaya çalışırken mutluluk zarar görebilir. Tam aksine bilgi insanı doyuma da ulaştırabilir. Özlemlerine doyan insan uzun süreli ve derin mutluluk yaşayabilir. Bilgi, mutluluğun yok olmasını isteyen bir düşman, mutluluğun zirvesine ulaşmasına yardım eden bir dost olabilir. Bilgi mutluluğa yarar sağlayabilir, bilgi mutluluğa zarar da verebilir. Sahip olduğu bilginin mutluluğuna nasıl etki yaratacağı insanın elindedir.

            Mutluluk içten gelen bir doyum hali, insanın isteklerine ve özlemlerine ulaştığı durum ise sürekli yeni istek ve özlemler yaratan bilgi, mutluluk için bir tehdittir. Yeni edinilen bilgiler farkındalık doğurur. Yirmi birinci yüzyılda insanları mutsuzluğa sürükleyen en büyük etken de işte bu farkındalık olmuştur. Farkındalık yeni isteklere, yeni istekler de ulaşılmayı bekleyen yeni özlemlere yol açar. Küreselleşme ile dünyanın diğer bir köşesindeki bilgiye hızlı ve kolay ulaşan insanoğlu kendisindeki ve çevresindeki eksiklikleri kolay fark eder olmuş, ulaşabildiği olanaklardan fazlasını istemeye başlamıştır. Bu örnek kıyafet markaları, ucuz teknolojik aletler ya da sevilen ünlülerin konserleri gibi günlük ve dar istekler ile sınırlandırılırsa eksik kalmış olur. Küreselleşmeninin çok daha büyük etkisi bilime ve politikaya olmuştur. Kendisini geliştirmek isteyen düşünür ya da bilim insanı, dünyadaki gelişmeleri okudukça kendisi de hareketlenmek istemiş; ilgili insanlarla ilişkiler kurmuş ve kendi alanında yeni hedefler belirlemiştir. Bu bireyin bilgisi arttıkça hedefleri büyümüş ve dallanmıştır. Düşündükçe hedeflerine daha çok bağlanann bu birey onlara ulaşamayınca hayal kırıklığı yaşamış ve mutsuzluğa sürüklenmiştir. Ünlü Fransız yazar ve düşünür Voltaire “İnsan bilmediğini isteyemez” der. Yani insanoğlu bildikçe isteyecek, istedikçe asla doymayacaktır. Doymayan insan mutsuzluğa mahkumdur.

            Mutluluğa zarar vermeyen bilgi onu güçlendirir. Eğer insan bilgiyi doğru edinirse bilgi güç verir. Yeni bilgiler öğrenmek, farklılarını üretmek insana keyif, motivasyon ve özgüven verebilir. Amerikalı yazar Edgar Allan Poe, “Mutluluk bilginin kendisinde değil, bilginin edinilmesi sürecindedir.” der. Yeni bilgiler edindikçe özlemlerine ulaşan insan bilgi edinmeyi ruhunu doyuran bir aktivite olarak görür ve bilgi mutluluğuna yarar sağlar. Poe bilginin kendisinden çok bilginin edinilmesinin mutluluk getirdiğini söylese de öyle bilgiler vardır ki insana mutluluğu öğretir. Az ile yetinebilmek, elindekiler ile memnun olabilmek öğrenildiğinde mutlu olunur.          

Yeni bir bilgi öğrenildiğinde insanın kendisi için zararlı mı yoksa yararlı mı olduğunu ne zaman anlar? İnsan beyni düşünürken duygularını kullanmaya başladığı zaman yanılabilir, kendisi için yararlı bir bilgiyi zararlı olarak algılayabilir. Bu durum bilgi nasıl olursa olsun kişinin mutluluğuna zarardır. Kalpleri kırılmış, hayal kırıklığına uğramış insanlardan “Keşke görmemiş olsaydım.”, “Sağır olsaydım da bunları duymak zorunda kalmasaydım.” gibi sözler duyulur. İşte bunlar gibi sözleri söyleyenler duygularının ön planda olduğu bir dönemlerinde olan insanlardır, bilginin kendilerine olan etkisini tam olarak anlayamazlar. Aldatılan bir eş, çocuğunun tehlikeli bir işe karıştığını duyan anne ve daha bir çok kişi bu durumda örnek olarak verilebilir. Mutluluğu zarar görmüş kişilerin mutluluğu yukarıda da bahsettiğim mutluluğu öğreten bilgiler ile düzeltilebilir. Edindiği bilgilerden pişmanlık duyan insana öğrendiklerinin yakın zamanda öğrenmiş olmasının onan yarar sağladığını, yeni bilgiler ile çözümler üretebileceğini göstermek onların mutluluğunu besler.

            Bilgi mutluluğa zarar verebilir mi? Evet, verebilir. Bilgi mutluluğa yarar sağlayabilir mi? Evet, sağlayabilir. Dünyadaki bilgi miktarı sonsuzdur ve sürekli artar. Eski bilgiler öğrenilir, yeni bilgiler üretilir ve paylaşılır. Herhangi bir yol ile edinilen bilginin insanın mutluluğuna zarar verip veremeyeceği nasıl bir bilgi olduğuna ve insanın o bilgiyi nasıl yorumladığına bağlıdır. Bilgi ile yeni istekler ortaya çıkar, eksik hissedilirse bilgi mutluluğa zarar verir. Bilgi ile doyum öğrenilirse; istekler ve özlemler azalır, bilgi mutluluğa yarar sağlar. Bilgi zarar da verse, kısa sürede mutluluğu tekrar elde etmek insan elindedir. Doğru bir bakış açısı ve anlayış ile bilgi mutluluğu besler ve insanı zenginleştirir.


önceki eser / sonraki eser