..
Konusu:

Bilgi mutluluğa zarar verebilir mi?


    Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı olarak bu yarışmayı düzenlemekteki ana amacımız, çağrı belgemizde de ifade ettiğimiz şekilde gençlerimize bilgili olmanın yanında, bilgi ve düşüncelerin iyi bir şekilde ifade edilmesinin önemini vurgulamak idi.


Ön hazırlıklarımızın  tamamlanmasına müteakip yarışmanın onayı için Milli Eğitim Bakanlığımıza başvurduk. Gerekli tüm izinleri vererek, yarışmamızın temel bilgilerinin Türkiye sathında tüm liselere duyurulmasına olanak sağlayan yetkililere teşekkürü bir borç biliriz.

Faaliyetlerimizin devamında gerek Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesindeki orta öğretim okulları kayıtlarından, gerekse yurdumuzun dört bir köşesine dağılmış il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerini tarayarak oluşturduğumuz listelerle, tüm resmi ya da özel lise yöneticilerine e-posta yoluyla yarışmamızın duyurusunu gönderdik. 

Ulusal ve yerel basın mecralarına basın bültenlerimizi ilettik. Gerek vakıf binamızı ziyaret ederek, gerekse internet sitemize iletişim bilgilerini bırakarak bizlere ulaşan herkese tanıtım e-postaları gönderdik, yakın çevrelerine duyurmalarını rica ettik.

Genel tanıtım resmi çerçevesinde önemli mesafeler katettiğimizi, "haberim olsaydı, mutlaka katılırdım" diyerek üzülebilecek genç arkadaşlarımızın sayısını imkanlarımız ölçüsünde asgariye indirebilmek için bütün girişimlerde bulunduğumuzu düşünüyoruz. Büyük merkezlerin dışında yurdumuzun değişik coğrafi bölgelerinde nispeten küçük yerleşim merkezlerinden de yarışmaya eserler gönderilmiş olması bizleri doğrulamaktadır.

Vakfımıza şartnameye uygun olarak ulaşan 204 yarışmacı eseri  rumuzları ile kapalı olarak, gönderilerin kronolojik sıralamasıyla, görüşlerinize sunmak istiyoruz. Tümüyle şeffaf, açık bir değerlendirme ortamı sağlamak birinci önceliğimizdir. En beğendiğiniz 3 eseri belirleyerek, puan sıralamasıyla oluşturacağınız oylarınızı "şartname" doğrultusunda, e-posta ile bizlere oylama@aibskv.net adresinden ulaştırmanızı rica ederiz. Katkılarınıza ihtiyaç duymaktayız.

Ön eleme oylamasının yarışmanın birincisini değil, halk oylaması ile jüri finaline kalacak 2 eseri belirlemek amacıyla yapıldığını özellikle hatırlatmak isteriz. Birikimleriniz ve görüşleriniz doğrultusunda yapacağınız 3 eserlik seçim dağılımında, hatır oylarının kişisel tercihlerinize gölge düşürmesine izin vermeyiniz. Çevresi en geniş olanların değil, gerçekten başarılı eserlerin finale kalmasını sağlamak hepimizin ortak görevidir.Tüm yarışmacıların haklarını korumak adına, düzenleyici kurum olarak, şartnamede açıkça belirtilen geçerli oy değerlendirme şartlarının yanında, yarışma etik kurallarının da sağlıklı biçimde uygulanmasının takipçisi olmak istiyoruz. Keza şartname doğrultusunda oy sahiplerinden bildirmelerini istediğimiz "telefon no" su, sadece vakfımız dahili kullanımında gerçek kimliklerinin teyiti için olup, yarışma sitesinden duyurma gibi bir yaklaşımımız yoktur. Eserleriyle, oylarıyla yarışmamız bir bütündür; objektif değerlendirme konusundaki hassasiyetiniz yarışmacılara güven verecektir.

Gençlerimizi düşünmeye, düşündüklerini yazılı olarak ifade etmeye özendirmek amacıyla geleneksel olarak her yıl değişik konularla tekrarlamayı planladığımız yarışmamız okullarımızdan, gençlerimizden ilgi görmektedir. Sizlerin de yardımları ile elde edeceğimiz derecelendirme sonuçları günümüzün acımasız rekabetçi dünyasında ülkemizden gerçekçi bir kesit, belki de bir ayna olmaya aday değil midir?

Saygılarımızla

Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı

                                            YARIŞMA ESERLERİ ANA LİSTESİ 
                                                                     tıklayınız